Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 33
Tháng 11 : 1.818
Năm 2022 : 32.649
Văn bản liên quan

Ngày 26/12/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

Ngày ban hành:
26/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 8/10/ 2018 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT, Thông tư quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở GDMN; Thông tư này thay thế Thông tư 17/2011TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non.

Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
23/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/08/2018
Ngày hiệu lực:
14/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/08/2018
Ngày hiệu lực:
10/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới