Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phú Châu

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
hanoi-thcsphuchau@edu.viettel.vn