Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phú Châu

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
c2phuchau-bv@hanoiedu.vn